MOIVAO Mang Đến Trải Nghiệm Triển Lãm Trực Tuyến HCMC FOODEX 2024 Đầy Ấn tượng Với Công nghệ 3D Virtual Tour

MOIVAO Delivers An Immersive HCMC FOODEX 2024 Exhibition Experience with 3D Virtual Tour Technology

Chúng tôi rất vinh dự triển khai khởi tạo Triển lãm trực tuyến “Triển lãm Ảo 3D” cho triển lãm HCMC FOODEX 2024, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 5 năm 2024.

Bạn có thể tham quan triển lãm trực tuyến bằng công nghệ 3D Virtual Tour của MOIVAO ở phía trên.

Tại gian hàng riêng của MOIVAO tại triển lãm, chúng tôi đã có thể giới thiệu các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI), và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các doanh nghiệp trong ngành Lương thực & chế biến thực phẩm.

Chúng tôi hy vọng những công nghệ này sẽ mang lại giá trị đột phá và tối ưu hóa quy trình cho nhiều doanh nghiệp hơn nữa trong tương lai.

Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ MOIVAO trong các dự án sắp tới. Chúng tôi cam kết cung cấp nhiều giải pháp sáng tạo và hữu ích, với mục tiêu phát triển chiến lược công nghệ số của Việt Nam!

We were delighted to have been invited to create a 3D ‘Virtual Expo’ for the HCMC FOODEX 2024 exhibition, held at the Saigon Exhibition and Convention Centre (SECC) from 15th – 18th May 2024.

You can view the exhibition online with MOIVAO’s 3D Virtual Tour technology above.

From our own booth at the exhibition, we were able to showcase our advanced solutions in virtual reality (VR), augmented reality (AR), and artificial intelligence (AI), and received special attention from businesses in the food processing industry.

We hope that these technologies will bring breakthrough value and optimize processes for many more businesses in the future.

Please continue to follow and support MOIVAO in future projects. We are committed to providing many creative and useful solutions, with the goal of developing Vietnam’s digital technology strategy!